Przejdź do treści głównej

Pliki Cookies zgodne z RODO

Kategoryzacja plików cookies – co musisz wiedzieć?

Stojąc przed wyzwaniem uporządkowania plików cookies w swojej witrynie, zapewne spotkałeś się z koniecznością przeprowadzenia ich kategoryzacji, która ułatwić ma użytkownikom Twojej witryny podjęcie decyzji, na które tzw. ciasteczka użytkownik wyraża zgodę, a na które nie. Pogrupowanie plików cookies na kategorie jest wystarczającą praktyką, aby zapewnić swojej stronie internetowej zgodność z wymogami RODO. Z tego artykułu dowiesz się czym jest kategoryzacja cookies, jak ją przeprowadzić oraz dowiesz się jakiego rodzaju kategorie powinieneś uwzględnić przygotowując baner z informacją o wykorzystywaniu cookies.

Czym jest kategoryzacja plików cookies?

Kategoryzacja plików cookies wymagana jest w celu zapewnienia zgodności z RODO (RODO to polska wersja skrótu GDPR) polega na przypisaniu poszczególnym rodzajom plików cookies określonej kategorii, aby informować użytkowników o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane w ramach ich doświadczenia na stronie internetowej.

Ważne jest, aby udostępnić użytkownikom jasne i zrozumiałe informacje o tym, jakie rodzaje plików cookies są używane na stronie, do jakich celów oraz jakie dane są zbierane i przetwarzane. Należy także dostarczyć użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na poszczególne kategorie plików cookies oraz umożliwić im zmianę swoich preferencji w każdym momencie.

Pamiętaj, że powyższe informacje stanowią ogólną wskazówkę, a rzeczywista kategoryzacja plików cookies może różnić się w zależności od specyfiki działalności Twojej strony internetowej oraz obowiązujących przepisów. Warto również skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. ochrony danych, aby dostosować kategoryzację do aktualnych wymogów prawnych, w tym zgodności z RODO/GDPR.

Kategorie plików cookies

Najczęściej spotykanym i w większości przypadków zdecydowanie wystarczającym podziałem na grupy są pliki cookies niezbędne (wymagane), funkcjonalne, analityczne, reklamowe. Podział ten wynika ściśle z celu ich stosowania. Kategorie omawiane są w kontekście zgodności z RODO, dlatego pominięte są w tym artykule inne podziały techniczne jak pliki sesyjne i stałe. Sprawę komplikuje nieco fakt, że ciasteczka objęte wspólną kategorią (np. analityczne) nie musi obowiązywać ta sama konieczność uzyskiwania zgód na ich zapisywanie. Wynika to z faktu, że nie każde ciasteczko analityczne zapisuje dane osobowe użytkownika. Ciasteczka pozbawione danych osobowych (Uwaga: adresy IP użytkowników mogą zostać potraktowane jako dane osobowe) nie wymagają uzyskania zgody.

1. Niezbędne (wymagane) pliki cookies

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Bez tych plików niektóre funkcje nie będą działać poprawnie. Przykładowe zastosowania to sesje użytkowników, koszyk zakupów, uwierzytelnianie.

2. Funkcjonalne pliki cookies

Pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wybranej przez siebie konfiguracji i preferencji na stronie w celu poprawy jej funkcjonalności czy ułatwienia nawigacji. Przykładowe zastosowanie to zachowanie preferencji języka, personalizacja interfejsu, zapamiętanie poprzednich wizyt na stronie.

3. Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies co do zasady służą do zbierania anonimowych informacji na temat sposobu korzystania ze strony w celu poprawy jej wydajności i funkcjonalności. Przykładowymi zastosowaniami są: śledzenie ruchu na stronie, analiza popularności treści, optymalizacja witryny.

4. Reklamowe (marketingowe) pliki cookies

Pliki cookies reklamowe wykorzystywane są do śledzenia działań użytkowników w celach marketingowych, takich jak wyświetlanie spersonalizowanych reklam. Przykładowe zastosowania to wyświetlanie reklam opartych na zachowaniu, śledzenie konwersji reklamowych.

Kategoria plików cookies a dane osobowe

Przyjęty model uzyskiwania zgód na pliki cookies dotyczy najczęściej kategorii ciasteczek funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych. Niezbędne pliki cookies są wyłączone z tego grona, jako, że ich wykorzystanie jest konieczne do prawidłowego działania witryny, nie wykorzystuje danych osobowych i nie wymaga zgody. Takie ustandaryzowanie może sprawiać mylne wrażenie, że zgody na ciasteczka uzależnione są od przydzielenia ich do określonej kategorii. Tak naprawdę wymogiem uzyskania zgody jest fakt zbierania przez pliki cookies danych osobowych. Jeżeli zatem ciasteczka reklamowe, analityczne czy funkcjonalne nie identyfikują użytkownika, co do zasady nie ma konieczności uzyskiwania na nie zgody. W przypadku takich plików cookies, które są stosowane wyłącznie w celach technicznych, poprawy funkcjonalności strony, analizy ruchu czy dostosowywania reklam na poziomie ogólnym (bez spersonalizowanego śledzenia użytkowników), niektóre regulacje dotyczące ochrony danych mogą uznawać to za przetwarzanie w tzw. „uzasadnionym interesie” administratora danych.

Pamiętaj, że interpretacje i wymogi przepisów mogą się różnić w zależności od kraju, w którym działasz, oraz zmieniać się w czasie. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem ds. ochrony danych osobowych lub radcą prawnym, który może ocenić zgodność Twojej praktyki z obowiązującymi przepisami w konkretnym kontekście.

Mimo braku konieczności uzyskiwania zgody na niektóre kategorie plików cookies, nadal warto dostarczyć użytkownikom jasne informacje o używanych plikach cookies, ich celach i sposobach zarządzania nimi. Transparentność i poszanowanie prywatności użytkowników pozostają kluczowe, nawet jeśli dane osobowe nie są zbierane.

Aby sprawdzić, czy konkretny plik cookie należy do określonej grupy lub zapisuje dane osobowe, możesz podjąć kilka kroków. Zdecydowanie najlepszą możliwością będzie analiza dokumentacji. Jeśli masz dostęp do dokumentacji, którą dostarcza dostawca pliku cookie, sprawdź, czy w opisie pliku cookies są zawarte informacje na temat zbieranych danych. Często dostawcy plików cookies udostępniają informacje na temat celów, rodzajów danych zbieranych oraz sposobów przetwarzania. Inną opcją będzie przeglądanie zawartości pliku cookie. Niektóre pliki cookies są czytelne dla użytkownika i mogą zawierać informacje w postaci tekstu. Możesz przeglądnąć zawartość pliku cookie, który jest przechowywany w przeglądarce, aby zobaczyć, czy zawiera dane, które mogą być uważane za dane osobowe. Możesz także użyć narzędzi deweloperskich w swojej przeglądarce, aby zbadać pliki cookies. Możesz to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy na stronie, wybierając opcję „Badaj element” lub „Inspect”, a następnie przechodząc do zakładki „Application” (lub podobnej, w zależności od przeglądarki) i sprawdzając sekcję „Cookies”. Tutaj można znaleźć szczegóły dotyczące przechowywanych plików cookies, w tym ich nazwę, wartość, ścieżkę, czy wygaśnięcie.

Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości warto być ostrożnym i podejść do sprawy z poszanowaniem prywatności użytkowników. Jeśli istnieje choćby minimalna szansa, że plik cookie może zbierać dane osobowe, warto zastosować odpowiednie środki zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takie jak uzyskanie zgody użytkowników.


Niemniejszy artykuł nie został sporządzony przez radcę prawnego i nie może być wykorzystany do uzasadnienia wyborów związanych z polityką cookies stosowanych w witrynach internetowych. Informacje zawarte w artykule stanowią jedynie ogólną charakteryzację plików cookies oraz ich potencjalnych skutków dla zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO (lub GDPR). Ostateczne decyzje dotyczące polityki cookies i ich wdrażania na witrynach internetowych powinny być oparte na rzetelnej analizie indywidualnych okoliczności, specyfiki danej działalności oraz obowiązujących przepisów prawnych. Zawsze zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem ds. ochrony danych osobowych, aby zapewnić, że polityka cookies witryny jest zgodna z obowiązującymi regulacjami i spełnia najwyższe standardy ochrony prywatności użytkowników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Masz pytania odnośnie tego posta? Czegoś nie znalazłeś? Zapytaj w komentarzach, chętnie odpowiemy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Powrót do góry strony